CORONA (COVID-19)

Coronavirus (Covid-19)

Het zal u niet ontgaan zijn dat het corona virus steeds meer mensen treft in Nederland. In de gezondheidszorg zijn de maatregelen die genomen worden wellicht nog strikter dan die geadviseerd worden aan de bevolking. Voor de geboortezorg is dit helaas niet anders. Op dit moment nemen de regionale ziekenhuizen, de beroepsgroep van verloskundigen en de beroepsgroep van gynaecologen daarom ook verregaande maatregelen. We hebben een goede samenwerking met alle verloskundigenpraktijken en gynaecologen in de regio. Dit doen we allemaal om de continuiteit van de geboortezorg te kunnen blijven garanderen. Het is van uitermate groot belang om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken/vertragen.

Om u te informeren over wat dit precies inhoudt voor de verloskundige zorg in deze regio, is deze folder met cliënteninformatie gemaakt. Hierin vind u ook informatie over een besmetting met het corona virus in de zwangerschap. We willen u vriendelijk, maar ook dringend verzoeken om de folder aandachtig door te lezen en de adviezen en maatregelen na te leven, naast de maatregelen die al door de overheid en het RIVM geadviseerd worden. 

Binnen onze praktijk zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te treffen:

  • Heeft u koorts (>38.0) of moet u hoesten/bent u kortademig: Kom niet naar de praktijk, u kunt via de huisarts met de GGD in contact worden gebracht. Breng ons telefonisch op de hoogte als u klachten heeft. (LET OP: dit staat anders in de folder! U hoeft niet meer in direct contact te zijn geweest met een bewezen besmet persoon of in een risicogebied te zijn geweest. Dit is per vandaag aangepast!)
  • Afspraken op het spreekuur  gaan door. 
  • Tot nader order doen wij alle prenatale controles op de Kernstraat, de locatie Cornelis Schuytlaan komt in ieder geval de komende tijd nog te vervallen. Uw afspraak gaat door op dezelfde datum en tijd, alleen op de Kernstraat en niet op de CS.
  • Denk aan eigen handhygiëne als u naar de praktijk komt, vriendelijk verzoek om bij binnenkomst direct de handen te wassen.
  • Wij mogen u geen koffie, thee of water meer aanbieden. Verder hebben wij ook al het speelgoed en tijdschriften uit de wachtkamer moeten verwijderen.
  • Voor acute zorg zijn we altijd bereikbaar. Wij hebben goede afspraken in de regio met onze buurtpraktijken en met de ziekenhuizen voor goede verloskundige zorg.
  • Zie voor informatie zwangerschap-werk-en corona
  • https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19
  • De voorlichtingsbijeenkomsten (Ouderschap & Hechting, Pijnbeleving, Bevallen & Kraamtijd en Voeding voor de pasgeborene) worden vanwege Corona op een andere manier aangeboden. Zie voor meer informatie onze pagina over voorlichtingsbijeenkomsten. 

UPDATE per 25 juni

-partners mogen meekomen naar alle echo’s bij De Poort

-pretecho’s zijn weer mogelijk bij Poortpret

-partners zijn weer welkom bij de consulten bij ons op de praktijk, maar kom bij voorkeur nog alleen, dit om jullie eigen gezondheid en die van ons te beschermen.

-partners zijn ook weer welkom tijdens consulten in het ziekenhuis indien nodig.

-er mag, behalve je partner, 1 extra persoon bij de bevalling aanwezig zijn. (Uiteraard in overleg met de verloskundige die je bevalling begeleidt. Er zijn namelijk wel voorwaarden) 

 De normale tijd voor de controle afspraak bij De Kern zal weer aangehouden worden. Dit is bij een 2e controle afspraak rond 17 weken zwangerschapsduur 30 minuten en bij alle andere afspraken (tenzij anders afgesproken) 15 minuten.

Doordat de controle afspraken weer langer zullen zijn, is de kans dat er al iemand in de wachtkamer zit wat groter. Om deze reden hebben we verspreid door het gebouw stoelen neergezet zodat er niet te veel mensen in dezelfde ruimte hoeven te zitten. Als er al iemand in de wachtkamer zit, neem dan plaats op een stoel in de gang.

Natuurlijk gelden hierbij de gebruikelijke richtlijnen van het RIVM

️ 1,5 meter afstand

️ Géén klachten van verkoudheid, benauwdheid, hoesten of koorts of 48 uur klachtenvrij bij jou, je partner of iemand in je gezin.

️ Kom op de afgesproken tijd en niet eerder ivm (te) volle wachtkamers. 

Wij doen er alles aan om u de meest veilige zorg te bieden en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hopen dat we op u kunnen rekenen om begrip te hebben voor deze maatregelen en dat u helpt om verspreiding van het virus tegen te gaan door de adviezen van de overheid op te volgen.

Samen staan we sterk

-team de Kern-


Folders COVID-19

Video over preventie van Corona