Toestemmingsverklaring

(For a consent form in English, please follow this link)

Verloskundigenpraktijk De Kern zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken kunnen wij je niet in behandeling nemen. Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat je rechten zijn, vind je in onze privacyverklaring.

Deze toestemming omvat mede:

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in je patiëntendossier,
  2. het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,
  3. het delen van je persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, zoals huisarts, echocentrum, CJG en kraamzorg. Dit voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van je behandeling als zwangere, 
  4. het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden* te weten:
    Peridos[1],
    Perinatale Registratie Nederland, Perined[2].
  5. Het doorgeven van je emailadres aan het CPZ voor de PREM (de PREM is een landelijk vastgestelde korte vragenlijst over wat belangrijk is voor de kraamvrouw (de cliënt) en zinvol voor de zorgverlener.​ Er wordt gevraagd naar ervaringen over de zorg voor elk van de organisaties (de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie) waarvan cliënt zorg heeft ontvangen​.
  6. het ophangen van het door jou toegestuurde geboortekaartje in de wachtkamer van de praktijk.

*

[1] Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Dit digitaal dossier legt gegevens vast over de screening op Downsyndroom en de 20 weken echo om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren.  Deze gegevens omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van de 1e trimester screening (NT-metingen en laboratoriumonderzoek = de combinatietest) en het verrichten van het structureel echoscopisch onderzoek (=SEO). Ook worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Meer informatie op www.peridos.nl

[2] Perinatale Registratie Nederland (PRN) houdt zich bezig met de zorg rondom de geboorte. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren door data verzamelen van moeder en kind doorheen het hele proces van zwangerschap en geboorte.