Welkom!

Meld je hier aan bij verloskundigenpraktijk De Kern / Welcome! Please subscribe here

Zoekt u begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed in Leiden, Leiderdorp of Zoeterwoude-Rijndijk? Wees welkom bij verloskundigenpraktijk De Kern!

Goed om te weten: onze website heeft een SSL certificaat (het groene slotje in de adresbalk). Zodoende worden je gegevens versleuteld verzonden.

Vragen / questions

Wil je de volgende vragen nog beantwoorden, voor zover je deze data weet? / Please answer the following questions if you know these dates

*Toestemmingsverklaring

(For a consent form in English, please follow this link)

Verloskundigenpraktijk De Kern zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken kunnen wij je niet in behandeling nemen.

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat je rechten zijn, vind je in onze privacyverklaring.

Deze toestemming omvat mede:

 • het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in je patiëntendossier,
 • het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,
 • het delen van je persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, zoals huisarts, echocentrum, CJG en kraamzorg. Dit voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van je behandeling als zwangere, 
 • het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden* te weten:
  Peridos[1],
  Praeventis[2],
  Perinatale Registratie Nederland, Perined[3].
 • het ophangen van het door jou toegestuurde geboortekaartje in de wachtkamer van de praktijk.

[1] Peridos is een landelijk systeem waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. Dit digitaal dossier legt gegevens vast over de screening op Downsyndroom en de 20 weken echo om de kwaliteit en het proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren.  Deze gegevens omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van de 1e trimester screening (NT-metingen en laboratoriumonderzoek = de combinatietest) en het verrichten van het structureel echoscopisch onderzoek (=SEO). Ook worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Meer informatie op www.peridos.nl

[2] Praeventis is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek bij zwangeren wordt vastgelegd. Dit om de kwaliteit van het bloedonderzoek te waarborgen en het proces te bewaken. Het RIVM is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor een optimale beveiliging van de gegevens.Ook worden de gegevens van het bloedonderzoek opgenomen in een landelijk informatiesysteem Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De wet Bescherming Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing. Als u in de toekomst bloed nodig heeft, kan het bloedtransfusielaboratorium uw gegevens inzien.

[3] Perinatale Registratie Nederland (Perined) houdt zich bezig met de zorg rondom de geboorte. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren door data verzamelen van moeder en kind doorheen het hele proces van zwangerschap en geboorte.