Echo-onderzoek

Verloskundigenpraktijk De Kern laat de echo’s maken in Verloskundig Centrum De Poort in Leiden. Dit is een zeer ervaren echocentrum waarmee we een goede samenwerking hebben. Als het nodig is, zullen ze je, in overleg met ons, doorverwijzen naar het ziekenhuis voor specialistische zorg.

Lees hier 10 redenen waarom wij er voor kiezen in de praktijk geen echo’s te maken.

Liever geen kinderen meenemen

We raden je aan géén (jonge) kinderen mee te nemen naar het echospreekuur. Voor kinderen zijn medische echo’s doorgaans niet interessant. Ze kunnen het onderzoek verstoren en de communicatie tussen jou en de echoscopiste belemmeren. Dit is in de eerste plaats vervelend voor jezelf, maar bemoeilijkt ook het werk van de echoscopiste. Graag je begrip hiervoor.

Termijnecho

Uiteraard ben je erg benieuwd wanneer je je baby kunt verwachten! Om dat zo precies mogelijk te bepalen, gebruiken we een echo-onderzoek, de termijnecho.

Dit onderzoek vindt plaats rondom 10 weken zwangerschap bij ons echocentrum De Poort. Het vruchtje wordt opgemeten, van de stuit tot bovenop het hoofd. Hiermee kan heel precies een uitgerekende datum bepaald worden. Ook kan de echoscopist al een eerste beoordeling maken van armen, benen en hoofd.

Vaak kan de termijnecho via je buikwand gemaakt worden. Afhankelijk van je postuur en het verkregen echobeeld kan het ook nog een inwendige (vaginale) echo zijn.

Als je een intake afspraak hebt gemaakt met onze assistente dan kun je daarna zelf een afspraak maken bij De Poort voor de termijnecho. De kosten voor deze echo worden vergoed vanuit je basisverzekering.

Voordat je bij de echo geweest bent, kun je met de eerste dag van je menstruatie al een inschatting maken wat de uitgerekende datum zal zijn. Wanneer je ons belt voor een intake, maken we die berekening graag voor je.

Vroege echo, vitaliteitsecho

Al een paar dagen nadat je overtijd bent kun je een positieve zwangerschapstest hebben. Dan ben je vaak zo’n 4 a 5 weken in verwachting. Een positieve test vertelt je echter niet of het goed gaat met de zwangerschap. Als er onverhoopt sprake is van een vroege miskraam, kun je toch nog een positieve test hebben.

Voor veel vrouwen is het prima om af te wachten tot de termijnecho omstreeks 10 weken om meer duidelijkheid te hebben over de zwangerschap. Maar wanneer je ongerust bent, doordat je wellicht eerder een miskraam meemaakte, kun je ook al eerder voor een echo terecht. We noemen dit een vitaliteitsecho. Een echo om te zien of je een intacte zwangerschap hebt, waarbij we het hartje van je kindje goed zien kloppen.

Een termijn van 7,5-8 weken is ideaal voor deze echo, maar je kunt als je dat wilt ook al eerder terecht. Overleg met ons echocentrum de Poort wat er mogelijk is. Door de vroege termijn is dit bijna altijd een inwendige (vaginale) echo.

Een vroege echo geeft je uiteraard geen garantie dat je daarna geen miskraam meer zult krijgen. Maar wanneer bij 8 weken een vitale zwangerschap wordt gezien, is de kans op een doorgaande zwangerschap al 95%. Dit loopt op tot 98% bij 10 weken zwangerschap.

De vitaliteitsecho kost €30,- en wordt niet vergoed vanuit je basisverzekering. Je kunt zelf een afspraak maken bij de Poort en hebt daarvoor geen verwijzing van ons of je huisarts nodig. 

13 weken echo of ET SEO (eerste trimester SEO)

Deze echo wordt rondom 13 weken zwangerschap aan alle zwangeren aangeboden. Het onderzoek wordt ook wel Eerste Trimester SEO genoemd; eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek. Doel van de echo is het opsporen van structurele afwijkingen van je kindje. Dit zijn afwijkingen van de organen en/of het skelet.

De echo wordt tussen 12+3 en 14+3 weken uitgevoerd bij Verloskundig Centrum De Poort. Je kunt hiervoor zelf voor die tijd een afspraak inplannen via het aanmeldformulier. Wij maken voor deze echo de verwijzing bij het counselingsgesprek voor deze echo. Voor meer informatie kan je kijken op www.pns.nl.
Deze echo is nog in onderzoek, dat betekend dat je, om gebruik te kunnen maken van deze echo toestemming moet geven om aan het onderzoek mee te mogen doen. Voor vragen betreffende het onderzoek verwijzen we je naar Welkom bij de IMITAS studie • Het 13 wekenecho onderzoek.

20 wekenecho of TT SEO (tweede trimester SEO)

Dit echo-onderzoek naar aangeboren afwijkingen vindt plaats bij De Poort of op indicatie in het LUMC. Je kunt daarvoor terecht tussen 19 en 21 weken zwangerschap. Lees er verder over op de pagina prenatale screening.

Echo 30 weken

In sommige regio’s in Nederland wordt er bij 30 weken standaard een echo gemaakt om de groei te beoordelen. In de regio Leiden doen we dat vooralsnog niet.

Er is meer onderzoek nodig of deze extra echo echt helpt om de te kleine kindjes op te sporen en een betere start te geven. Onze beroepsorganisatie adviseert dan ook om deze echo nog niet standaard aan te bieden. Als we twijfelen aan de groei van je kindje, sturen we je uiteraard wél voor een dergelijke groeiecho.

Deze echo wordt dan bij de Poort gemaakt. Vaak zal de echo je geruststellen. Als je kindje echter niet goed groeit, overleggen we met jou hoe we verder gaan. Vaak besluiten we om de echo na twee weken nogmaals te herhalen. Soms verwijzen we je direct door naar een gynaecoloog. 

Eén van de belangrijkste oorzaken van slechte groei in de baarmoeder is dat de moeder rookt. Mocht je nog roken in je zwangerschap, dan adviseren we je om daar meteen mee te stoppen. Dit kan erg moeilijk zijn, roken is immers een verslaving. Accepteer dan alsjeblieft hulp om je te ondersteunen. Je hoeft dit niet alleen te doen!

Groeiecho

De meeste ongeboren kinderen groeien goed. Je kunt zelf een goede groei bevorderen door gezond te eten en het allerbelangrijkste: niet te roken of mee te roken.

(Mocht je nog roken in je zwangerschap, dan adviseren we je om daar meteen mee te stoppen. Dit kan erg moeilijk zijn, roken is immers een verslaving. Accepteer dan alsjeblieft hulp om je te ondersteunen. Je hoeft dit niet alleen te doen!)

Als verloskundigen beoordelen we bij elke controle de groei van je kindje. Met onze handen voelen we de groei van de baarmoeder en we meten de bolling van de baarmoeder.

Soms twijfelen we of het kindje goed groeit en dan kan een echo ons meer duidelijkheid geven. Een dergelijke groeiecho wordt gemaakt bij De Poort, wij zorgen voor een verwijzing. Je kindje wordt dan opgemeten; hoofd, buik en bovenbeen. Ook wordt er gekeken of er voldoende vruchtwater is.

De uitslag komt vervolgens bij ons terecht. Als alles goed is, is er geen verdere actie nodig. Als de groei aan de krappe kant is, zullen we de groeiecho een aantal weken later herhalen bij De Poort. Als je kindje echt te klein is, zorgen we voor een verwijzing naar het ziekenhuis van jouw keuze. Daar hebben ze nog meer technieken tot hun beschikking om de groei van je baby te beoordelen.

Een kindje dat niet goed groeit, kan niet ‘bijgevoed’ worden in de baarmoeder. Wat de gynaecoloog zal doen, is de conditie van je baby goed in de gaten houden. Mocht je baby helemaal niet meer groeien of een slechtere conditie krijgen, dan wordt de bevalling vaak ingeleid.

Sommige kindjes lijken te snel te groeien, ook dan vragen we een groeiecho aan bij De Poort. Als de groei goed is, is er verder geen actie nodig. Als de groei inderdaad aan de ruime kant is, herhalen we de groeiecho na een aantal weken. Bovendien laten we bij de zwangere dan het suiker in het bloed bepalen. Soms is de suikerhuishouding namelijk verstoord en geeft de aanstaande moeder ongemerkt heel veel voeding aan haar kindje. Met een dieet is dit vaak te verhelpen.

Als je kindje echt te groot is, regelen we een verwijzing naar een gynaecoloog in het ziekenhuis van jouw keuze. De groei wordt vervolgens nauwkeurig gevolgd en ook daar zal het suiker van de aanstaande moeder onderzocht worden. Als je tegen het einde van de zwangerschap bent, zal een inschatting worden gemaakt van het te verwachten gewicht van je baby. Samen met jou wordt dan besproken of een inleiding wenselijk is.

De laatste jaren is er een beweging gaande om vroeger in te gaan leiden bij een verwacht groot kind. Gynaecologen hebben hier verschillende meningen over. Laat je goed voorlichten over de betrouwbaarheid van de gemaakte echo’s en de voor- en nadelen van zo’n inleiding. je kunt ons uiteraard ook om advies vragen.

N.B. Als je eerder een erg klein of een erg groot kind hebt gekregen, maken we standaard twee groeiecho’s, na 30 weken. Als het je eerste zwangerschap is, of je beviel eerder van een kind met een normaal gewicht, dan vragen we alleen groeiecho’s aan als we twijfelen aan de groei.

Liggingsecho

De meeste kinderen liggen aan het einde van de zwangerschap met het hoofd naar beneden. Zo’n 4% echter ligt in stuit. Dit betekent dat de beentjes of de billen zich onder in moeder’s buik bevinden.

Bij 35-36 weken zwangerschap willen we dat een baby in hoofdligging ligt. Als dat niet zo is, of we twijfelen hieraan, dan verwijzen we je eerst voor een liggingsecho naar De Poort. Als je baby daar goed blijkt te liggen, dan is er verder geen actie nodig. Bevestigt het echo-onderzoek dat er sprake is van een stuitligging, dan belt De Poort ons op. Wij zorgen dan voor een verwijzing naar een ziekenhuis van jouw keuze. Daar zullen ze met je bespreken of het mogelijk is om je kindje te draaien naar hoofdligging, de zogenaamde versie.

Als je kindje (spontaan) terugdraait naar een hoofdligging, dan kom je weer terug bij ons. Blijft je kindje in stuitligging liggen, dan beval je in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog (een klinische bevalling). Er wordt dan vantevoren met je besproken wat je wensen zijn: streven naar een normale bevalling of bevallen met een keizersnede.

N.B. Wij verwijzen alleen voor een liggingsecho wanneer we twijfelen aan de ligging na 35 weken. Het is zodoende geen standaardecho.

Geslachtsbepaling

Bij de 20 wekenecho zal de echoscopist kijken of de geslachtsdelen er in aanleg normaal uit zien. Alleen als je dat zelf wilt, zal de echoscopist je vertellen of het een jongetje of een meisje is. Deze informatie vind je niet terug op de uitslag van de echo en zal ook niet aan ons doorgegeven worden.

Wellicht ten overvloede: de geslachtsbepaling met een echo is nooit 100% betrouwbaar!

Ben je al eerder benieuwd of het een jongetje of een meisje is? Vanaf 14 weken kun je dan terecht voor een Pretecho die niet vergoed wordt door je zorgverzekering.

Een pretecho

Een pretecho is een echo zonder medische reden. Deze zal niet vergoed worden door je zorgverzekeraar.

Je kunt bijvoorbeeld voor een pretecho gaan om het geslacht van je baby vast te stellen (vanaf ongeveer 14 weken, geen 100% zekerheid!). Of als je uitgebreid naar je kindje wilt kijken in 3D of 4D en het leuk vindt om er een filmpje en mooie foto’s van te hebben.

In Leiden e.o. kun je terecht bij: Poortpret