Inleiding van de bevalling

Stel je bereikt 42 volle weken zwangerschap. Dat noemen we serotiniteit. Of er is vóór die tijd al reden om de bevalling op gang te brengen, bijvoorbeeld omdat je bloeddruk stijgt of je kindje duidelijk minder beweegt. Dan kun je in het ziekenhuis terecht voor een inleiding.

Wij verwijzen je dan voor een consult naar het ziekenhuis van je keuze; het LUMC of het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp. Een gynaecoloog of verloskundige controleert daar jouw conditie en die van je kindje. Ook doet hij of zij een inwendig onderzoek om te beoordelen op welke manier je in te leiden bent.

Moment van inleiden
Wanneer er spoed is, zul je meteen in het ziekenhuis blijven om verder te gaan met de inleiding. Maar in de meeste gevallen wordt er een datum met je afgesproken voor de inleiding. Er wordt hierbij gestreefd naar een optimaal moment voor jou én je baby, afhankelijk van de reden van verwijzing. De afgesproken dag bel je dan al vroeg de verloskamers of er plek is. Het kan gebeuren dat de verloskamers vol liggen en je pas een dag later terecht kunt.

Start van de inleiding
Wanneer je in het ziekenhuis arriveert, wordt opnieuw jouw conditie en die van je kindje beoordeeld. Afhankelijk van de ‘rijpheid’ van je baarmoedermond kunnen meteen de vliezen worden gebroken of wordt eerst met een ballonnetje de baarmoedermond iets opgerekt en daarmee rijp gemaakt om de vliezen te breken.
Vervolgens is het prettig als er een paar uur wordt afgewacht of je spontane weeën krijgt. Gebeurt dit niet, of is er haast bij de inleiding, dan zal een infuus worden gestart met het weeënhormoon oxytocine. Dit maakt je lichaam zelf ook aan bij een bevalling, maar met het infuus krijg je een synthetische variant.

Extra controles
Door het hormoon zul je weeën krijgen waardoor je verder zult ontsluiten. Omdat de weeën kunstmatig worden opgewekt, wordt je de hele bevalling extra in de gaten gehouden. De hartslag van je kindje wordt continu geregistreerd en ook je weeën worden in kaart gebracht. Dit om te voorkomen dat je overgestimuleerd wordt en teveel weeën krijgt.
Deze extra controles betekenen dat je een medische indicatie voor je bevalling hebt en onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog bevalt. Wij zullen dan niet bij je bevalling aanwezig zijn.

Naar huis
Soms beval je op dezelfde dag als waarop de inleiding gestart is. Het kan ook voorkomen dat je een paar dagen in het ziekenhuis bent voordat je bevalt. Dit is met name het geval als de vliezen niet meteen kunnen worden gebroken.
Wanneer je weer naar huis gaat (met ‘ontslag’), belt het ziekenhuis ons op voor een overdracht. Wij begeleiden dan je kraambed thuis.

Beleid bij over tijd lopen (serotiniteit)

Strippen
Om te voorkómen dat je over de 42 weken heen gaat, bieden we je aan om je te strippen. We voelen dan met een inwendig onderzoek of er al een beetje ontsluiting is (wat heel normaal is aan het einde van de zwangerschap) en kunnen de vliezen dan een beetje loswoelen van de baarmoedermond. Hierbij komen stofjes vrij die ook vrijkomen bij een spontane bevalling.
Een lichaam dat hoogzwanger is, heeft over het algemeen niet heel veel nodig om te gaan bevallen. Er is dan ook uit onderzoek gebleken dat het strippen de kans op een bevalling vóór de 42 weken significant vergroot. Zonodig herhalen we het strippen na twee tot drie dagen.

Vliezen thuis breken
Als met strippen de bevalling niet op gang komt kunnen wij, mits er voldoende ontsluiting is de vliezen thuis breken bij 41+5 of 41+6 weken. Dit doen we in de ochtend rond 9 uur, daarmee zien we dat het merendeel van de vrouwen binnen een paar uur weeën ontwikkeld en gaat bevallen.
Dit hebben we zo afgesproken met alle ziekenhuizen in de Leidse regio. Vaak is het breken van de vliezen een sterk signaal voor je lichaam om weeën te maken, zeker als je hoogzwanger bent. Als de bevalling op gang komt, kun je thuis blijven of naar het ziekenhuis gaan voor een poliklinische bevalling onder onze begeleiding.
Mocht je na zes tot acht uur nog geen weeën hebben, dan verwijzen we je alsnog naar het ziekenhuis om een weeënopwekkend hormoon te krijgen. We dragen de bevalling dan over.

Consult
Wanneer, ondanks strippen, de bevalling niet op gang komt, en er ook niet voldoende ontsluiting is om de vliezen door ons te kunnen breken verwijzen we je tussen 41 en 42 weken voor consult naar de gynaecoloog in het ziekenhuis van je keuze om een inleiding daar te bespreken en in te plannen.

Het is dan voor vrouwen die al eerder bevallen zijn mogelijk om in het ziekenhuis rond 41+5 een ballon te laten plaatsen waarmee je naar huis mag, om de baarmoedermond meer op te rekken. Wij komen dan de volgende dag langs om te beoordelen of er voldoende ontsluiting is om de vliezen te breken. Als dit niet het geval is kunnen wij de ballon iets opspuiten waardoor er hopelijk de volgende dag wel voldoende ontsluiting is en we dan wel de vliezen kunnen breken.

Voor vrouwen die voor de eerste keer gaan bevallen wordt dit in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog gedaan.

Folders ziekenhuizen

Geboortehuis Leiden informatie Inleiden

(Het Alrijne ziekenhuis Leiden heeft sinds zomer 2016 geen verloskamers meer. Zij werken samen met het LUMC in het Geboortehuis Leiden. Dit bevindt zich in het LUMC.)

Serotiniteit: cijfers

De normale periode om te bevallen is van 37 tot 42 weken, dus tussen 3 weken vόόr- en 2 weken ná de uitgerekende datum. 50% Van de zwangerschappen duren langer dan 40 weken en het is dus heel gebruikelijk dat iemand ‘over tijd loopt’.

Bij een eerste zwangerschap bevalt 80% van de vrouwen na de uitgerekende datum. Is iemand langer dan 42 weken zwanger dan noemen we dat ‘serotiniteit’. Serotiniteit komt voor bij slechts 5% van de zwangerschappen.