Zwangerschap

Intakeformulier

Wil je onderstaand formulier ingevuld mailen naar: info@verloskundigenpraktijkdekern.nl voor je eerste bezoek aan de verloskundige?

We kindly ask you to complete the questionnaire below and mail it to: info@verloskundigenpraktijkdekern.nl before your first appointment with the midwife:

Gezond zwanger

“Als het maar gezond is”, geef je vaak als antwoord op de vraag of je een jongen of een meisje verwacht. Dit staat voor alle aanstaande ouders met stip op nummer 1. Je gunt het je kind om een zo gezond mogelijke start te hebben.

Lees verder

Prenatale screening

Veruit de meeste baby’s worden gezond geboren. Zo’n 3-4% van de baby’s heeft echter een aangeboren afwijking, variërend van iets kleins en onschuldigs tot grote afwijkingen aan bijvoorbeeld hart of skelet.

Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomsten

We vinden het belangrijk dat je als zwangere eenvoudig toegang hebt tot betrouwbare en deskundige informatie en dat het daarvoor niet uitmaakt bij wie je onder zorg bent. Zodoende worden er in onze regio vier voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden die alle zwangeren en hun partners kunnen bijwonen.

Lees verder

Infectieziekten en zwangerschap

Een infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, een virus of een schimmel. Deze dringen je lichaam binnen via je huid of je slijmvliezen en kunnen je ziek maken.

Om infectieziekten tijdens je zwangerschap te voorkomen geldt in het algemeen:

Lees verder

Bloedonderzoek

Bij de eerste controle verwijzen we je naar het SCAL laboratorium om bloed af te laten nemen. Dit wordt onderzocht op: bloedgroep, rhesusfactor c en D, Hb (ijzer), ongebruikelijke antistoffen, hiv, hepatitis B (leverontsteking), lues (syfilis) en rubella (rode hond).

Lees verder

Zwangerschapscontroles

Tijdens je zwangerschap bieden wij je regelmatig controles aan. We gebruiken daarbij het volgende schema: Bij 9-17-25-30-33-36-38-40 en 41 weken zwangerschap. Indien noodzakelijk kunnen wij hier natuurlijk van afwijken.

Je bent van dinsdag t/m vrijdag welkom op onze mooie locatie aan de Kernstraat 2a in Leiden.

Lees verder

Echo-onderzoek

Verloskundigenpraktijk De Kern stuurt je voor echo’s altijd door naar echocentrum De Poort in Leiden. Dit is een zeer ervaren echocentrum waarmee we een goede samenwerking hebben. Als het nodig is, zullen ze je, in overleg met ons, doorverwijzen naar het ziekenhuis voor specialistische zorg.

Lees verder

Kinkhoest

Het is mogelijk om je in je zwangerschap te laten inenten tegen kinkhoest. Het is aan iedereen zelf om te kiezen of je wel of niet laat vaccineren. 

De gezondheidsraad heeft in 2015 een aanbeveling gedaan om alle zwangere vrouwen te laten vaccineren tegen kinkhoest. Het vaccin is nog niet opgenomen in het landelijke vaccinatieprogramma. De minister heeft hier nog geen besluit over genomen. Hierdoor is er nog geen landelijke campagne gestart. Het is wel mogelijk om op eigen initiatief en eigen kosten je te laten vaccineren.  

Lees verder

Geboortemail

Sinds enige tijd werken verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgsters uit de Leidse regio intensief samen om alle zwangere vrouwen optimale zorg aan te bieden.

Er is bijvoorbeeld een ‘basiszorgpad Zwangerschap’ ontwikkeld, speciaal voor alle zwangeren met een grote kans op een gezonde zwangerschap.

Lees verder

Ontwikkeling van je baby: week 1-9