Waarom De Kern echo’s maakt bij De Poort

Bij De Kern zijn wij gespecialiseerd in verloskundige zorg. Onze zorg kenmerkt zich door betrokkenheid en professionaliteit. Wij kiezen er niet voor om echo’s te maken in onze praktijk. Daar hebben we goede redenen voor.

Verloskundig Centrum de Poort en Verloskundigen Praktijk de Kern zijn beiden expert op hun eigen terrein en vullen elkaar aan. Daardoor kunnen we in samenwerking de beste kwaliteit van zorg voor jou en je kindje bieden.

10 goede redenen

1. Echoscopie is écht een specialisatie.

Een echoscopiste probeert tijdig complicaties van de zwangerschap op te sporen, waarvan de belangrijkste vroeggeboorte, groeivertraging en aangeboren afwijkingen zijn. Een millimeter ernaast meten en je zwangerschap is dagen verder, je vruchtwater is te weinig, je placenta ligt verkeerd of je kindje is te klein bevonden. Als een echo niet goed gebeurt kan het nare gevolgen hebben voor (het verloop van) jouw zwangerschap.

Omdat de echoscopisten van De Poort álle echo’s maken zijn zij zeer bekwaam om afwijkingen (of verdenkingen hierop) aan het licht te brengen en kunnen zij zeer nauwkeurig meten. Dit vinden wij een vak apart, waar wij niet licht over denken. Daarom bieden wij onze zwangeren een specialist.

2. Verloskundig Centrum de Poort werkt samen met LUMC.

Mocht er tijdens jouw echo iets worden gezien wat niet vertrouwd wordt, dan verwijst de echoscopiste je naar de afdeling Prenatale Diagnostiek van het LUMC. Verloskundig Centrum de Poort staat hier bekend als een gerenommeerd centrum, en als de echoscopiste de telefoon pakt om te bellen met een specialist wordt zij zeer serieus genomen in haar bevindingen. Dat is een veilig gevoel.

3. Een echoscopist moet vlieguren maken.

Om bekwaam en behendig te kunnen blijven als echoscopiste moet je veel vlieguren maken. Daarom worden er eisen gesteld aan de hoeveelheid en de  kwaliteit van de echo’s die een echoscopiste maakt. In Verloskundig Centrum de Poort maken ze 10.000 echo’s per jaar. Wij van De Kern richten onze energie liever op andere facetten die bijdragen aan kwalitatieve zwangerschapszorg.

4. Een echo heeft meerwaarde op deftige apparatuur.

Er is op het gebied van echoapparatuur van alles te krijgen. Voor een aardige prijs kunnen verloskundigen een rendabel apparaat aanschaffen. Wij kiezen daar niet voor. Omdat Verloskundig Centrum de Poort een gespecialiseerd centrum is, hebben zij dure apparatuur op hun lokatie in het Poortgebouw. Daar ziet men essentieel meer op. Bovendien wordt deze apparatuur zeer nauwgezet gecontroleerd door een extern kwaliteitsorgaan. Wij hebben vertrouwen in apparatuur van AA kwaliteit.

5. Méér echo’s is niet per sé betere zorg.

Als je maar goed genoeg kijkt is er altijd wel een vlekje te zien. Wij realiseren ons dat dat ook de nodige onrust en medische interventies kan veroorzaken. Een zwangerschap is wat ons betreft een fysiologisch proces. Op een echo kun je niet zien ‘of alles goed is’. We hebben vertrouwen in wat jij ervaart in combinatie met wat onze bevindingen zijn.

Meer echo’s geven geen betere zwangerschapsuitkomsten. Maar we aarzelen tegelijkertijd niet om de specialisatie echoscopie in te zetten.

6. Verloskundig Centrum de Poort ís van De Kern.

In 2007 richten 12 Verloskundigen Praktijken uit Leiden en omgeving VC de Poort op. Nog steeds vormen deze praktijken het bestuur. Dat maakt dat wij precies weten wat de kwaliteit en kunde van de zorg is. En dat er zeer korte lijntjes zijn – als er iets is weten De Kern en De Poort elkaar te vinden.

7. Verloskundig Centrum de Poort leidt artsen uit de regio op.

Artsen in opleiding volgen een tweejaarlijks programma om opgeleid te worden in normale zwangerschapsechoscopie. Vanuit de hele regio Zuid Holland leidt De Poort de artsen op. Deze artsen maken na hun opleiding jouw echo in het ziekenhuis – waar je verwacht de béste zorg te krijgen als het niet goed gaat. Wij weten dat deze artsen van de toekomst goed opgeleid zijn.

8. Zwangerschapsechoscopie is geen pretecho.

Een echo is spannend. We merken dat veel zwangeren graag echo’s willen, maar als het zo ver is overvalt hen het gevoel ‘wat als het niet goed is?’. Wij bij De Kern vinden het fijn te weten dat je bij De Poort de beste medische blik krijgt. En we waken er voor -voor jouw welbevinden- dat een echo een ‘pret’-moment is. Daarom doen we niet mee met ‘gratis echo’s’ of echo-pakketten, maar vragen we een kundige blik als dat nodig is. Als er ernstige ongerustheid is zullen we natuurlijk laagdrempelig verwijzen naar De Poort.

9. Pretechoscopie is een specialisatie.

Stél we zouden echo’s in de eigen praktijk maken. Dan hadden we nog geen tijd om op het gemak naar jouw baby te kijken of extra mooie (3D)foto’s te maken. We zouden nooit kunnen bieden wat een pretechobureau kan bieden. We weten wél waar je je mooiste pretecho-ervaring kunt vinden. Dit delen we op onze website.

10. Echoscopie is geen marketing- of reclametool.

Wij merken dat Verloskundigen Praktijken ‘adverteren’ met het feit dat zij echo’s aanbieden in de eigen praktijk. Wij vinden dat om alle bovenstaande redenen geen verdienste. Sterker nog: doordat wij zelf geen echo’s maken weten we zeker dat je de beste zorg krijgt.

Daarom verwijzen wij naar Verloskundig Centrum de Poort en maken wij geen echo’s in de eigen praktijk.