Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Coronavirus (Covid-19)

Het zal u niet ontgaan zijn dat het corona virus steeds meer mensen treft in Nederland. In de gezondheidszorg zijn de maatregelen die genomen worden wellicht nog strikter dan die geadviseerd worden aan de bevolking. Voor de geboortezorg is dit helaas niet anders. Op dit moment nemen de regionale ziekenhuizen, de beroepsgroep van verloskundigen en de beroepsgroep van gynaecologen daarom ook verregaande maatregelen. We hebben een goede samenwerking met alle verloskundigenpraktijken en gynaecologen in de regio. Dit doen we allemaal om de continuiteit van de geboortezorg te kunnen blijven garanderen. Het is van uitermate groot belang om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken/vertragen.

Om u te informeren over wat dit precies inhoudt voor de verloskundige zorg in deze regio, is deze folder met cliënteninformatie gemaakt. Hierin vind u ook informatie over een besmetting met het corona virus in de zwangerschap. We willen u vriendelijk, maar ook dringend verzoeken om de folder aandachtig door te lezen en de adviezen en maatregelen na te leven, naast de maatregelen die al door de overheid en het RIVM geadviseerd worden. 

Binnen onze praktijk zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te treffen:

 • Heeft u koorts (>38.0) of moet u hoesten/bent u kortademig: Kom niet naar de praktijk, u kunt via de huisarts met de GGD in contact worden gebracht. Breng ons telefonisch op de hoogte als u klachten heeft. (LET OP: dit staat anders in de folder! U hoeft niet meer in direct contact te zijn geweest met een bewezen besmet persoon of in een risicogebied te zijn geweest. Dit is per vandaag aangepast!)
 • De intake gesprekken, counselingsgespreken en nacontroles doen we telefonisch. Op de dag van de afspraak wordt u gebeld door de verloskundige op het tijdstip dat u anders de afspraak zou hebben gehad. Kom dus niet naar de praktijk! Alle benodigde documenten sturen wij (met u toestemming) digitaal naar u toe
 •  In het kraambed zullen wij alleen de hoogst nodige controles bij u aan huis doen en verder zullen wij u telefonisch begeleiden.
 • Afspraken op het spreekuur rond 17, 25, 30, 33, 36, 38 en 40 weken gaan door. 
 • Tot nader order doen wij alle prenatale controles op de Kernstraat, de locatie Cornelis Schuytlaan komt in ieder geval de komende 3 weken te vervallen. Uw afspraak gaat door op dezelfde datum en tijd, alleen op de Kernstraat ipv CS.
 • Denk aan eigen handhygiëne als u naar de praktijk komt, vriendelijk verzoek om bij binnenkomst direct de handen te wassen.
 • Wij mogen u geen koffie, thee of water meer aanbieden. Verder hebben wij ook al het speelgoed en tijdschriften uit de wachtkamer moeten verwijderen.
 • Bij wens tot poliklinische bevalling is het mogelijk dat de keuze gemaakt wordt om langer thuis te blijven.
 • Het is mogelijk dat er niet kan worden bevallen in het ziekenhuis van eerste keuze.
 • Een thuisbevalling kan aangeraden worden indien de situatie dit toelaat.
 • Voor acute zorg zijn we altijd bereikbaar. Wij hebben goede afspraken in de regio met onze buurtpraktijken en met de ziekenhuizen voor goede verloskundige zorg.
 • Er is een speciaal corona team indien er sprake lijkt te zijn van coronabesmetting bij een zwangere, barende of besmette kraamvrouw. Indien u besmet raakt met het virus kan het dus zo zijn dat u zorg ontvangt van een andere verloskundige dan die werkzaam in onze praktijk.
 • Zie voor informatie zwangerschap-werk-en corona
 • https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19
 • Tot nader order zijn alle voorlichtingsbijeenkomsten (Ouderschap & Hechting, Pijnbeleving, Bevallen & Kraamtijd en Voeding voor de pasgeborene) geannuleerdU kunt zich nog altijd wel aanmelden voor de bijeenkomst over Pijnbeleving. Het LUMC zal u dan per e-mail de hand-out van de presentatie en aanvullende informatie sturen. Voor de andere bijeenkomsten wordt eveneens gekeken naar een alternatief. 

UPDATE per 11 mei 2020

-partners mogen meekomen naar alle echo’s bij De Poort

-pretecho's zijn weer mogelijk bij Poortpret

-de afspraken op de praktijk zullen geleidelijk aan weer normaal worden. Houdt daarvoor onze Facebookpagina en onze website in de gaten.

-de intakegesprekken (1e afspraak), counselingsgesprekken over prenatale screening en de nacontrole afspraken doen wij nu nog steeds telefonisch.

-partners zijn incidenteel weer welkom bij de consulten bij ons op de praktijk, maar kom bij voorkeur nog alleen. Zo om jullie eigen gezondheid en die van ons te beschermen.

-partners zijn ook weer welkom tijdens consulten in het ziekenhuis indien nodig.

-er mag, behalve je partner, 1 extra persoon bij de bevalling aanwezig zijn. (Uiteraard in overleg met de verloskundige die je bevalling begeleidt. Er zijn namelijk wel voorwaarden) 

 

De normale tijd voor de controle afspraak bij De Kern zal weer aangehouden worden. Dit is bij een 2e controle afspraak rond 17 weken zwangerschapsduur 30 minuten en bij alle andere afspraken (tenzij anders afgesproken) 15 minuten.

Het is nog steeds de bedoeling dat je je handen wast bij binnenkomst.

Doordat de controle afspraken weer langer zullen zijn, is de kans dat er al iemand in de wachtkamer zit wat groter. Om deze reden hebben we verspreid door het gebouw stoelen neergezet zodat er niet te veel mensen in dezelfde ruimte hoeven te zitten. Als er al iemand in de wachtkamer zit, neem dan plaats op een stoel in de gang.

 

Natuurlijk gelden hierbij de gebruikelijke richtlijnen van het RIVM

️ 1,5 meter afstand

️ géén klachten van verkoudheid, benauwdheid, hoesten of koorts of 48 uur klachtenvrij bij jou, je partner of iemand in je gezin.

️ kom op de afgesproken tijd en niet eerder ivm (te) volle wachtkamers. 

 

Wij doen er alles aan om u de meest veilige zorg te bieden en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hopen dat we op u kunnen rekenen om begrip te hebben voor deze maatregelen en dat u helpt om verspreiding van het virus tegen te gaan door de adviezen van de overheid op te volgen.

Samen staan we sterk

-team de Kern-

 

Folders COVID-19

 

Video over preventie van Corona