Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Inleiding van de bevalling

De normale periode om te bevallen is van 37 tot 42 weken, dus tussen 3 weken vόόr- en 2 weken ná de uitgerekende datum. 50% van de zwangerschappen duren langer dan 40 weken en het is dus heel gebruikelijk dat iemand 'over tijd loopt'. Bij een eerste zwangerschap bevalt zelfs 80% van de vrouwen na de uitgerekende datum. Is iemand langer dan 42 weken zwanger dan noemen we dat 'serotiniteit'. Serotiniteit komt voor bij slechts 5% van de zwangerschappen.

U kan te maken krijgen met een inleiding wanneer u langer zwanger bent dan 42 weken of als het niet goed gaat met u of uw baby. De gynaecoloog adviseert meestal een inleiding als hij of zij verwacht dat de situatie voor uw kind buiten de baarmoeder gunstiger zal zijn dan daarbinnen. De bevalling wordt dan opgewekt op een tijdstip dat de toestand van het kind nog goed is en men verwacht dat de baby een normale bevalling kan doorstaan.

Uw verloskundige verwijst u dan door naar het ziekenhuis waar een gynaecoloog en verloskundige aldaar een behandelplan maken om u te laten inleiden. Dit betekent dat u in het ziekenhuis moet bevallen met een medische indicatie onder hun begeleiding. Voorafgaand aan de inleiding heeft u een controle door een verloskundige of een andere zorgverlener uit het ziekenhuis. Deze zorgverlener controleert uw conditie en die van de baby. Ook informeert hij of zij u over de inleiding en verricht een inwendig onderzoek.

   

            LUMC Folder Inleiden