Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Onderzoek

Bij de Kern vinden we het heel belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier dragen we bij aan verbeteringen in de geboortezorg in Nederland. U bent uiteraard onmisbaar bij dit streven! We hopen dan ook dat u bereid bent om u te laten informeren over de lopende onderzoeken.

Goed om te weten:

  • Het is volledig aan u en uw partner of u mee wilt doen aan onderzoek
  • Voordat u besluit om mee te doen, is het belangrijk om alles goed te begrijpen
  • U kunt altijd weer uit een onderzoek stappen, zonder opgaaf van reden

Hieronder zetten we de onderzoeken waar De Kern momenteel aan meewerkt op een rij.

 
Logo-HIP-studie.png

HIP-studie

In Nederland worden zwangere vrouwen gescreend op antistoffen tegen rode bloedcellen. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedarmoede of geelzucht bij de baby. Er kunnen ook antistoffen tegen bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed van de zwangere vrouw. Deze antistoffen kunnen leiden tot bloedingsproblemen bij de baby.
We willen graag weten of we de problemen door antistoffen tegen bloedplaatjes kunnen voorkomen. De HIP-studie kan antwoord geven op deze vragen. Hiervoor hebben we de hulp van verloskundigen, artsen en zwangere vrouwen nodig. Met uw deelname kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan dit onderzoek. 

 
logo7.png

Stop or Go

Ongeveer 2% van alle zwangere vrouwen in Nederland gebruikt medicatie (antidepressiva) vanwege depressieve
klachten of angstklachten. Dat zijn ongeveer 4000 vrouwen per
jaar.

Het gebruik van antidepressiva tijdens de
zwangerschap kan veel vragen oproepen. Is het wel goed
voor moeder en kind? Kan het ook anders? Hier is nog geen
goed onderzoek naar gedaan.  De ‘Stop or Go‘ studie wil deze vraag beantwoorden en onderzoeken wat de meest veilige behandeling is tijdens de zwangerschap.

Stop staat voor het begeleid afbouwen van antidepressiva. Bij het afbouwen wordt een terugvalpreventie training gegeven die zich richt op het voorkómen van depressieve terugval. Deze training wordt door de onderzoekers vergoed. Go staat voor het doorslikken van antidepressiva.

Bent u minder dan 16 weken zwanger en slikt u antidepressiva? Dan kunt u meedoen aan deze studie. De verloskundige zal u hiervoor benaderen, maar u kunt dit natuurlijk ook zelf bij haar aangeven. Voor meer informatie over de studie kunt u ook kijken op http://www.stoporgostudie.nl/