Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Miskraam

Ongeveer 40% van de bevruchte eicellen komt niet tot innesteling. En na innesteling zal in zo'n 10 % van de gevallen alsnog een miskraam optreden. Hierbij stopt het vruchtje met groeien en stopt het hartje met kloppen. Vaak brengt dit krampen op gang, waardoor het vruchtje en de moederkoek naar buiten komen. Soms is dit echter niet het geval en kunnen vrouwen er voor kiezen om de miskraam op gang te brengen.

Oorzaak

In veel gevallen is er geen duidelijke oorzaak voor een miskraam. Vrouwen die roken, hebben wel een verhoogde kans, evenals vrouwen die al eerder een miskraam kregen. Ook stijgt de kans op een miskraam met de leeftijd van de vrouw. Uit onderzoek bij miskramen is gebleken dat het vruchtje vaak een afwijking heeft, waardoor het lichaam de zwangerschap afstoot. Bij late miskramen, tussen 12 en 16 weken, kan een afwijking aan de baarmoeder het probleem zijn.
Veel vrouwen pijnigen zichzelf met de vraag of ze de miskraam zelf hadden kunnen voorkomen. Het antwoord is NEE. Intensief werken of sporten, gemeenschap hebben, stress, vliegen, het zijn allemaal geen redenen voor een miskraam.

Onderzoek

Bij de eerste miskraam gaan we uit van ongelukkig toeval en zal er geen extra onderzoek gedaan worden. Na twee miskramen op rij komt u in aanmerking voor chromosoomonderzoek van uzelf en uw partner. Soms heeft u een verandering in de chromosomen waar uzelf geen last van heeft, maar wat in combinatie met het erfelijk materiaal van uw partner wel een probleem kan geven. Hier komt slechts in 1-2% van de gevallen een resultaat uit. Vervolgens is hier geen behandeling voor. Het geeft u hoogstens meer duidelijkheid over de eventuele oorzaak. Uw huisarts kan u voor dit onderzoek verwijzen.

Na drie miskramen op rij wordt er uitgebreid onderzoek aangeboden. U kunt hiervoor terecht op de herhaalde miskraampoli van het LUMC. Wij of uw huisarts kan u hiervoor een verwijzing geven. Er wordt bloedonderzoek bij u en uw partner verricht en er wordt met een echo gekeken naar uw baarmoeder. Soms brengt dit een afwijking aan het licht, die in sommige gevallen behandeld kan worden. Verder is er aandacht voor uw geestelijke gezondheid na alle gebeurtenissen.

Verloop

Een spontane miskraam zal leiden tot bloedverlies en buikpijn. Het bloedverlies kan zoveel zijn als een ruime menstruatie, vaak ook met kleine stolseltjes. De krampen kunnen ronduit pijnlijk zijn. U mag hiervoor paracetamol slikken, andere pijnstillers verdunnen uw bloed, waardoor u meer bloed kunt gaan verliezen.

Er kan al een paar dagen sprake zijn van wat bloedverlies voordat de krampen en het bloedverlies in de loop van uren toenemen en een hoogtepunt bereiken. Op dat moment ervaren veel vrouwen dat ze een soort van balletje verliezen. Soms kunnen ze het bekijken en zien ze een glad ovaal vruchtzakje. Afhankelijk van de termijn is er al iets zichtbaar van het embryo en de moederkoek. Wanneer na het verliezen van het vruchtje het bloedverlies en de krampen duidelijk afnemen, is er sprake van een complete miskraam. U heeft dan geen echo of behandeling nodig.

Om goed te kunnen zien of u het vruchtzakje verliest, kunt u bij bloedverlies en krampen het beste plassen in een po, teiltje of een emmer. Anders valt het vruchtje mogelijk in de wc. Het is vervolgens niet nodig om het vruchtje te bewaren voor onderzoek o.i.d. U mag zelf beslissen wat u met het vruchtje doet, u mag het bijvoorbeeld begraven in uw tuin of in de natuur.

Wanneer het bloedverlies ruimer wordt dan een ruime menstruatie (u bloedt in een half uur een maandverband vol of verliest grote stolsels) of wanneer de buikpijn niet afneemt, kan er sprake zijn van een incomplete miskraam. U heeft dan een behandeling in het ziekenhuis nodig om te voorkomen dat u te veel bloed verliest. Ook wanneer u koorts krijgt, is het nodig om hulp in te roepen. U kunt ons daarvoor dag en nacht bellen op het spoednummer 06-539 28 500.

Soms komt de miskraam niet spontaan op gang, terwijl u al wel weet (bijvoorbeeld door de termijnecho) dat de zwangerschap niet goed zit. We noemen dit een missed abortion. U kunt dan kiezen om af te wachten, vaak komt de miskraam alsnog binnen een paar weken op gang. Na het eerste bloedverlies krijgen de meeste vrouwen binnen een week een complete miskraam. U kunt ook op consult gaan in een ziekenhuis van keuze (wij regelen dit voor u) om ingrijpen te bespreken. Als het een jonge zwangerschap betreft, kan soms met vaginale tabletten een miskraam opgewekt worden. Bij wat verder gevorderde zwangerschappen, of wanneer u dat wenst, kunt u ook behandeld worden met een curettage. De baarmoeder wordt dan onder een lichte narcose leeggemaakt.

Beladvies bij miskraam

U kunt ons altijd bellen wanneer:

  • U twijfelt of u een miskraam krijgt (bij bloedverlies of buikpijn)
  • U tijdens een miskraam meer wilt weten over het te verwachten verloop

U móet ons bellen wanneer:

  • Het bloedverlies te ruim is (binnen een half uur een maandverband vol, grote stolsels, u wordt niet lekker of duizelig)
  • De buikpijn te hevig is of maar voort blijft duren
  • U pijn heeft tussen de schouderbladen
  • U koorts krijgt (rectale temperatuur van 38 graden of meer)
  • U ongerust bent

Belt u als eerste ons en niet uw huisarts, de huisartsenpost of ambulance. U belt hiervoor 24/7 het spoednummer 06-539 28 500. Wij kunnen door onze kennis en ervaring meteen een inschatting maken van de ernst van de situatie. Zonodig kunnen we u snel naar de juiste zorg doorverwijzen, met zo min mogelijk vertraging.

Na de miskraam

Als u meer dan 10 weken zwanger bent tijdens de miskraam en uw bloedgroep is Rhesus negatief, dan heeft u binnen 48 u een injectie met tijdelijke antistoffen nodig om te voorkomen dat u zelf antistoffen gaat aanmaken. Als u Rhesus negatief bent en een curettage ondergaat, is zo'n injectie altijd nodig, ongeacht uw zwangerschapsduur. Wij zorgen hiervoor, of anders het ziekenhuis waar u behandeld bent.
Het bloedverlies kan tot zo'n 14 dagen aanhouden en wordt uiteraard steeds minder. Zolang u nog bloedverlies heeft, raden we af om tampons te gebruiken, gemeenschap te hebben of te zwemmen. Het is normaal om een paar weken wat vermoeider te zijn, zorg voor voldoende rust om te herstellen.
Heeft u meteen weer een kinderwens? Wacht u dan één menstruatie af voordat u weer zwanger wordt. Deze kunt u na zo'n 4 tot 6 weken verwachten. Blijft u doorgaan met het slikken van foliumzuur. Mocht u weer zwanger worden, dan kunt u vanaf 8 weken al terecht voor een echo bij De Poort. Bel ons bijtijds om een afspraak te regelen.

Verwerken van een miskraam

Lichamelijk herstellen de meeste vrouwen binnen een paar weken van een miskraam. Maar geestelijk is er vaak langer de tijd nodig om een miskraam te verwerken. Elke vrouw reageert anders op een miskraam. Soms staat verdriet op de voorgrond, soms boosheid, schuldgevoel of ongeloof. Er zijn ook vrouwen die relatief makkelijk over een miskraam heenstappen en verder gaan. Soms lijkt het gebeurde goed verwerkt en komen later toch weer emoties naar boven. Ook partners kunnen het moeilijk hebben met een miskraam. Komt u er zelf of samen niet uit, dan kunt u terecht bij een aantal psychologen die u kunnen helpen de miskraam te verwerken.

Een volgende zwangerschap

Een zwangerschap na een eerdere miskraam is extra spannend; veel vrouwen noemen dat ze er niet meer onbevangen in staan, ze missen vertrouwen. Onze ervaring is dat dit vertrouwen weer gaat groeien naarmate de zwangerschap vordert. Wat vaak prettig is, is om al vroeg een echo te laten maken (vanaf 8 weken). Een goede echo bij die termijn geeft al 95% kans op een doorgaande zwangerschap.
Ook bieden we bij De Kern aan om extra naar het hartje te luisteren zolang u nog geen leven voelt (van 12-20 weken). Als u ongerust bent, kunt u ons zodoende bellen en plannen we u in op het spreekuur.

 

Verder lezen over miskramen

Wilt u meer weten? De verloskundigen uit de regio Leiden hebben samen met de gynaecologen van het LUMC en de Alrijne ziekenhuizen een informatieve folder opgesteld. Hierin wordt o.a. specifieker ingegaan op methodes om de miskraam op gang te brengen als dat niet spontaan gebeurt. U kunt de brochure hieronder downloaden.