Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Zorgpad

In de regio Leiden en omstreken is het basiszorgpad voor de zwangere ontwikkeld. Dit houdt in dat iedere zwangere dezelfde informatie op bepaalde momenten in de zwangerschap krijgt, of zij nu bij de verloskundige loopt of in het ziekenhuis vanwege een medische indicatie.

Het basiszorgpad bestaat uit de reguliere controles, eventueel de echo’s die worden aangeboden, vier voorlichtingsavonden en de Geboortemail.
Wanneer aan het eind van de zwangerschap het hele basiszorgpad hebt is doorlopen, gaat u goed geïnformeerd en voorbereid de bevalling, kraamtijd en het aanstaande ouderschap tegemoet.

   
wachtkamer de kern.jpg

Zwangerschapscontroles

Tijdens uw gehele zwangerschap bieden wij u controle's aan. Wij hanteren daarbij het volgende schema: Bij 9-17-25-30-33-36-38-40-41 weken zwangerschap.

Indien noodzakelijk kunnen wij hier natuurlijk van afwijken.

U bent welkom op onze mooie locatie aan de Kernstraat 2a in Leiden. Om naar ons spreekuur te komen, moet u eerst een afspraak maken.

Op de dinsdagmiddagen in de even weken hebben we het spreekuur aan de Cornelis Schuytlaan 9, in Leiden Zuid-West.

 

Intake

De intake is de eerste afspraak die u bij ons heeft. Wij plannen deze tussen 9 en 11 weken zwangerschap. U kunt zich dan ook al bij ons aanmelden zodra u een positieve test heeft.

Het is bij de intake nog te vroeg om naar het hartje te kunnen luisteren. Dat doen we vanaf de tweede controle. De eerste afspraak is bedoeld om kennis te maken en alles in kaart te brengen wat van belang is voor een gezonde zwangerschap.

Zodoende praten we over:

  • Eerdere zwangerschappen en bevallingen
  • Algemene gezondheid
  • Psychische gezondheid
  • Prenatale onderzoeken

Ook geven we leefstijladviezen en kunt u uiteraard al uw vragen stellen. Zo nodig overleggen wij naar aanleiding van de intake met een gynaecoloog hoe we u de beste zorg kunnen bieden.

Bij de intake krijgt u een formulier mee voor bloedafname. Dit wordt getest op een aantal zaken, zie bloedonderzoek. Ook meten we uw bloeddruk.

Uw partner is van harte welkom bij de intake, maar het is zeker niet verplicht om hem of haar mee te laten komen. U kunt uiteraard ook iemand anders meenemen, maar weet dat we u bij de intake persoonlijke vragen stellen die u wellicht liever privé bespreekt. Voor kinderen duurt een intake in de regel te lang, houdt u er rekening mee dat u ongeveer een uur bij ons binnen bent. 

Wilt u vóór u bij ons op intake komt alvast ons intakeformulier invullen?

 
esther.jpg

Volgende controles

Bij de tweede controle ontvangt u van ons het zwangerschapsdossier, ook wel de kaart genoemd. Neemt u dit elke keer mee als u naar ons spreekuur komt, maar ook als u een afspraak bij de huisarts heeft of op vakantie gaat. Zo heeft u altijd de belangrijkste gegevens van uw zwangerschap bij de hand. Wij bewaren deze informatie ook digitaal, dus kunnen altijd een nieuwe kaart voor u uitdraaien. Deze controle duurt 30 minuten.

De controles hierna duren 15 minuten elk. Komt u alstublieft op tijd, dat voorkomt dat ons spreekuur uitloopt! Mocht u denken een keer meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld om een geboorteplan te bespreken, dan kunnen we een dubbele afspraak inplannen.

Bij elke controle vragen we eerst hoe het met u gaat. Heeft u last van zwangerschapskwaaltjes? Spelen er belangrijke dingen in uw leven, bijvoorbeeld op werk of thuis? Maakt u zich ergens ongerust over? Verder vragen we altijd naar het 'leven voelen'; of u tevreden bent over de bewegingen van uw kindje.

Vervolgens meten we uw bloeddruk en doen we een uitwendig onderzoek. Daarbij voelen en meten we hoe de baby groeit, hoe hij ligt (vanaf ongeveer 26 weken zwangerschap) en luisteren we met een doptone naar het hartje.

Tot slot kunt u nog vragen stellen en geven wij bij elke controle een beetje informatie. Hieronder vindt u een overzicht wat wij hierbij aanhouden.

Controle bij Wat bespreken we:
17 weken uitleg 20 weken-echo en onderzoeken, aanmelding voorlichtingsavonden
25 weken erkenning, gewenste plaats bevalling
30 weken controle ijzergehalte in bloed
33 weken geboorteplan
36 weken wensen tav bevalling bespreken, belinstructies
38 weken voeding bespreken
40 weken hoe verder na 41 weken
41 weken vervolgbeleid dreigende serotiniteit

 

 

Laatste controles

Aan het eind van de zwangerschap worden de controles wat frequenter. We kunnen dan goed in de gaten houden of uw lichaam de zwangerschap nog goed aankan en of uw kindje het nog goed heeft in de baarmoeder.

Een normale zwangerschapsduur is tussen de 37 en 42 weken. Bevalt u hiervoor of hierna, dan verwijzen we u naar de gynaecoloog. Om te voorkómen dat u over de 42 weken heen gaat, bieden we u aan om u te strippen. We voelen dan met een inwendig onderzoek of er al een beetje ontsluiting is (heel normaal aan het einde van de zwangerschap) en kunnen de baarmoedermond dan een beetje loswoelen van de vliezen. Hierbij komen stofjes vrij die ook vrijkomen bij een spontane bevalling.
Een lichaam dat hoogzwanger is, heeft over het algemeen niet heel veel nodig om te gaan bevallen. Er is dan ook uit onderzoek gebleken dat het strippen de kans op een bevalling vóór de 42 weken significant vergroot. Zonodig herhalen we het strippen na twee tot drie dagen.

Consult

Wanneer, ondanks strippen, de bevalling niet op gang komt, verwijzen we u bij 41+5 dagen voor een consult naar de gynaecoloog in het ziekenhuis van uw keuze. Daar wordt een hartfilmpje gemaakt om de conditie van uw kindje te beoordelen. Ook wordt uw bloeddruk gemeten. Samen met de gynaecoloog bespreekt u wat wijsheid is, nog twee dagen afwachten of al eerder inleiden. 
Als verloskundigen gaat onze voorkeur er naar uit om bij een gezonde zwangerschap af te wachten op een spontane bevalling. Weeën bouwen zich dan geleidelijker op, u heeft minder behoefte aan pijnstilling en u voorkomt een mogelijk langere ziekenhuisopname om ingeleid te worden.

Vliezen breken

Alleen bij vrouwen die al een keer zijn bevallen en een gezonde zwangerschap doormaken, bieden we aan om de vliezen thuis bij 41+5 of 41+6 weken te breken. Dit hebben we zo afgesproken met alle ziekenhuizen in de Leidse regio. Vaak is het breken van de vliezen een sterk signaal voor uw lichaam om weeën te maken, zeker als u hoogzwanger bent. Mocht u na zes tot acht uur nog geen weeën hebben, dan verwijzen we u alsnog naar het ziekenhuis om weeënopwekkend hormoon te krijgen. We dragen de bevalling dan over. Als u ervoor kiest om door ons uw vliezen te laten breken, gaat u bij 41+5 weken niet op consult naar de gynaecoloog.

Inleiden

Stel u bereikt 42 volle weken zwangerschap. Of er is vóór die tijd al reden om de bevalling op gang te brengen, bijvoorbeeld omdat uw bloeddruk stijgt of uw kindje duidelijk minder beweegt. Dan kunt u in alle ziekenhuizen terecht voor een inleiding. Afhankelijk van de 'rijpheid' van uw baarmoedermond kunnen meteen de vliezen worden gebroken of wordt eerst met een ballonnetje de baarmoedermond iets opgerekt en daarmee rijp gemaakt om de vliezen te breken. Vervolgens is het prettig als er een paar uur wordt afgewacht of u spontane weeën krijgt. Gebeurt dit niet, of is er haast bij de inleiding, dan zal een infuus worden gestart met het weeënhormoon oxytocine. Dit maakt uw lichaam zelf ook aan, maar met het infuus krijgt u een synthetische variant.
Door het hormoon gaat u weeën maken waardoor u verder zult ontsluiten. Omdat de weeën kunstmatig worden opgewekt, zult u de hele bevalling extra in de gaten worden gehouden. De hartslag van uw kindje wordt continu geregistreerd en ook de weeën worden in kaart gebracht. Dit om te voorkomen dat u teveel weeën krijgt.
Soms bevalt u op dezelfde dag als waarop de inleiding gestart is. Het kan ook voorkomen dat u een paar dagen in het ziekenhuis bent voordat u bevalt. Dit is met name het geval als de vliezen niet meteen kunnen worden gebroken.