Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

FAQ bevalling

Kan je kiezen welke verloskundige bij je bevalling aanwezig is?

Nee, de verloskundige die dienst heeft, zal uw bevalling begeleiden. 

Wat gebeurt er als twee vrouwen tegelijk bevallen?

Dan bellen we onze buurpraktijk Oegstgeest om naar een van onze cliënten te gaan. We streven ernaar om de zorg zo snel mogelijk weer zelf over te nemen.

Kan ik bij jullie in water bevallen?

Ja, dat kan, mits aan een aantal voorwaarden voldaan is. U kunt vooralsnog alleen thuis in water bevallen, in een speciaal daarvoor te huren opblaasbad. Alle verloskundigen van De Kern begeleiden watergeboortes en zijn daarvoor speciaal getraind. Als u poliklinisch bevalt of een medische indicatie heeft, dan is bevallen in water helaas niet mogelijk.

Wie is er bij mijn thuisbevalling?

Wij begeleiden thuisbevallingen en worden daarbij geassisteerd door een kraamverzorgende. Soms blijft zij de rest van het kraambed bij u.

Ik woon 3 hoog zonder lift, kan ik thuis bevallen?

Thuis bevallen is bewezen veilig, mits we u bij (zeldzame) spoed kunnen vervoeren. Daarom hebben we het liefste dat u op de begane grond bevalt of anders de 1e verdieping. Soms zetten vrouwen tijdelijk een bed neer voor dat doel. Als u twijfelt over de veiligheid van uw huis, dan beoordelen we vaak al in de zwangerschap wat er mogelijk is. Bij twijfelgevallen bekijken we aan het begin van de bevalling of thuis bevallen veilig is.

Kan ik 24/7 pijnstilling krijgen?

Ja, zowel het Geboortehuis Leiden (LUMC) als het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp hebben kenbaar gemaakt dat ze 24/7 medicinale pijnstilling (pethidine, remifentanil en epiduraal) kunnen en willen toedienen.

Wie regelt de verloskamer in het ziekenhuis?

Als u poliklinisch wilt bevallen, bepalen we samen met u het juiste moment om naar het ziekenhuis te gaan. Bij een eerste kind doorgaans als de weeën elke 3 minuten komen, bij een volgend kind wanneer dat elke 5 minuten is. Wij bellen dan het ziekenhuis naar keuze en regelen een verloskamer voor u.

Gaan jullie mee naar het ziekenhuis?

Als u poliklinisch bevalt, begeleiden wij de gehele bevalling met assistentie van een verpleegkundige of kraamverzorgende van het ziekenhuis. Soms rijden we meteen met u mee naar het ziekenhuis (in onze eigen auto), soms spreken we af dat we u daar later weer zien en gaat u alvast.

Als we om medische reden overdragen aan de gynaecoloog, dan blijven we niet de rest van de bevalling bij u, tenzij u al aan het persen bent en de geboorte op komst is. Wij gaan echter pas weg wanneer de overdracht compleet is en u kennis gemaakt hebt met de verloskundige van het ziekenhuis of de gynaecoloog. Ook vinden we het belangrijk dat u begrijpt waarom we overdragen en wat het plan is voor verdere begeleiding en eventueel ingrijpen.

Kan een ziekenhuis vol liggen?

Ja, dat kan. Wij bellen altijd eerst het ziekenhuis van keuze als u daar poliklinisch wilt bevallen. Als hun verloskamers vol liggen, zullen ze ons weigeren en bellen we een ander ziekenhuis. Soms is de verloskamer bijna beschikbaar en wachten we nog even. Het is ons nog nooit gebeurd dat we niet in Leiden of Leiderdorp terecht konden. En als er sprake is van grote spoed, is een ziekenhuis verplicht om ruimte te maken.

Moet je je inschrijven bij het ziekenhuis?

Als u thuis wilt bevallen, hoeft u zich sowieso niet in te schrijven. Als u poliklinisch wilt bevallen, dan is het handig om alvast bij het ziekenhuis bekend te zijn. Ga daarvoor met uw paspoort of ID-kaart en uw verzekeringspasje naar de inschrijfbalie. Mocht u onverwachts toch in een ander ziekenhuis terecht komen, dan is dat geen enkel probleem. 

Hoe zit het met de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling?

Als u in het ziekenhuis wilt bevallen, maar u hebt geen medische reden (ook wel medische indicatie genoemd), dan betaalt u een eigen bijdrage van ongeveer 400 euro. Soms wordt dit vergoed door uw aanvullende verzekering. Mocht uw bevalling toch medisch worden, bijvoorbeeld doordat uw baby in het vruchtwater gepoept heeft, dan vervalt de eigen bijdrage.