Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 
Logo.png

Echo-onderzoek

Verloskundigenpraktijk De Kern stuurt u voor echo's altijd door naar echocentrum De Poort in Leiden. Dit is een zeer ervaren echocentrum waarmee we een goede samenwerking hebben. Als het nodig is, zullen ze u in overleg met ons doorverwijzen naar het ziekenhuis voor specialistische zorg.

 

Liever geen kinderen meenemen

Echocentrum De Poort raadt u aan géén (jonge) kinderen mee te nemen naar het echospreekuur. Voor kinderen zijn echo's doorgaans niet interessant. Ze kunnen het onderzoek verstoren en de communicatie tussen u en de echoscopiste belemmeren. Dit is in de eerste plaats vervelend voor uzelf, maar bemoeilijkt ook het werk van de echoscopiste. Graag uw begrip hiervoor.

 

Termijnecho

Uiteraard bent u benieuwd wanneer u uw baby kunt verwachten. Om dat zo precies mogelijk te bepalen, gebruiken we een echo-onderzoek. Dit vindt plaats rondom 11 weken zwangerschap bij ons echocentrum De Poort. Het vruchtje wordt opgemeten, van de stuit tot bovenop het hoofd. Hiermee kan heel precies een uitgerekende datum bepaald worden. Ook kan de echoscopist al een eerste beoordeling maken van armen, benen en hoofd.

Voordat u bij de echo geweest bent, kunt u met de eerste dag van uw menstruatie al een inschatting maken wat de uitgerekende datum zal zijn. Wanneer u ons belt voor een intake, maken we die berekening voor u.

Als u een intake afspraak heeft gemaakt met de assistente dan kunt u daarna een afspraak maken bij De Poort voor de termijnecho via deze link.

 

Vitaliteitsecho

Al een paar dagen nadat u overtijd bent kunt u een positieve zwangerschapstest hebben. Zo'n positieve test vertelt u echter niet of het goed gaat met de zwangerschap. Voor veel vrouwen is het prima om af te wachten tot de termijnecho omstreeks 11 weken om meer duidelijkheid te hebben over de zwangerschap.

Maar wanneer u ongerust bent, doordat u wellicht eerder een miskraam meemaakte, kunt u ook al eerder voor een echo terecht. We noemen dit een vitaliteitsecho. Een echo om te zien of u een vitale zwangerschap heeft, waarbij we het hartje van uw kindje zien kloppen.

Een termijn van 9 weken is ideaal voor deze echo, maar u kunt als u dat wenst ook al eerder terecht. Overleg met echocentrum de Poort wat er mogelijk is. Door de vroege termijn is dit altijd een inwendige (vaginale) echo.

Een vroege echo geeft u uiteraard geen garantie dat u geen miskraam zal krijgen. Maar wanneer bij 8 weken een vitale zwangerschap wordt gezien, is de kans op een doorgaande zwangerschap al 95%. Dit loopt op tot 98% bij 10 weken.

De vitaliteitsecho kost €30,- en wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

 

20 wekenecho

Dit onderzoek naar aangeboren afwijkingen vindt plaats bij De Poort of op indicatie in het LUMC. U kunt terecht tussen 19 en 21 weken. Leest u er meer over op de pagina prenatale screening.

 

30 wekenecho

In sommige regio's in Nederland wordt er bij 30 weken standaard een echo gemaakt om de groei te beoordelen. In de regio Leiden doen we dat niet. Er is meer onderzoek nodig of deze extra echo echt helpt om de te kleine kindjes op te sporen en een betere start te geven. Onze beroepsorganisatie adviseert dan ook om deze echo nog niet standaard aan te bieden. Als we twijfelen aan de groei van uw kindje, sturen we u uiteraard wel voor een dergelijke groeiecho.

 

Groeiecho

De meeste ongeboren kinderen groeien goed. U kunt een goede groei bevorderen door zelf gezond te eten en het allerbelangrijkste: niet te roken of mee te roken.

Als verloskundigen beoordelen we bij elke controle de groei van uw kindje. Met onze handen voelen we de groei van de baarmoeder en we meten de bolling van de baarmoeder.

Soms twijfelen we of het kindje goed groeit en dan kan een echo ons meer duidelijkheid geven. Een dergelijke groeiecho wordt gemaakt bij De Poort, wij zorgen voor een verwijzing. Uw kindje wordt dan opgemeten; hoofd, buik en bovenbeen. Ook wordt er gekeken of er voldoende vruchtwater is.

De uitslag komt vervolgens bij ons terecht. Als alles goed is, is er geen verdere actie nodig. Als de groei aan de krappe kant is, zullen we de groeiecho een aantal weken later herhalen bij De Poort. Als uw kindje echt te klein is, zorgen we voor een verwijzing naar het ziekenhuis van uw keuze. Daar hebben ze nog meer technieken tot hun beschikking om de groei van uw baby te beoordelen.

Een kindje dat niet goed groeit, kan niet 'bijgevoed' worden in de baarmoeder. Wat de gynaecoloog zal doen, is de conditie van uw baby goed in de gaten houden. Mocht uw baby helemaal niet meer groeien of een slechtere conditie krijgen, dan wordt de bevalling vaak ingeleid.

Sommige kindjes groeien te snel, ook dan vragen we een groeiecho aan bij De Poort. Als de groei goed is, is er verder geen actie nodig. Als de groei inderdaad aan de ruime kant is, herhalen we de groeiecho na een aantal weken. Bovendien laten we bij de zwangere dan het suiker in het bloed bepalen. Soms is de suikerhuishouding namelijk verstoord en geeft de aanstaande moeder ongemerkt heel veel voeding aan haar kindje. Met een dieet is dit vaak te verhelpen.

Als uw kindje echt te groot is, regelen we een verwijzing naar een gynaecoloog in het ziekenhuis van uw keuze. De groei wordt vervolgens nauwkeurig gevolgd en ook daar zal het suiker van de aanstaande moeder onderzocht worden. Als u tegen het einde van de zwangerschap bent, zal een inschatting worden gemaakt van het te verwachten gewicht van uw baby. Samen met u wordt dan besproken of een inleiding wenselijk is.

N.B. Als u eerder een erg klein of een erg groot kind heeft gekregen, maken we standaard twee groeiecho's, na 30 weken. Als het uw eerste zwangerschap is, of u beviel eerder van een kind met een normaal gewicht, dan vragen we alleen groeiecho's aan als we twijfelen aan de groei.

 

Liggingsecho

De meeste kinderen liggen aan het einde van de zwangerschap met het hoofd naar beneden. Zo'n 4% echter ligt in stuit. Dit betekent dat de beentjes of de billen zich onder in moeder's buik bevinden.

Bij 35-36 weken zwangerschap willen we dat een baby in hoofdligging ligt. Als dat niet zo is, of we twijfelen hieraan, dan verwijzen we u eerst voor een liggingsecho naar De Poort. Als uw baby daar goed blijkt te liggen, dan is er verder geen actie nodig. Bevestigt het echo-onderzoek dat er sprake is van een stuitligging, dan belt De Poort ons op. Wij zorgen dan voor een verwijzing naar een ziekenhuis van uw keuze. Daar zullen ze met u bespreken of het mogelijk is om uw kind te draaien naar hoofdligging, de zogenaamde versie.

Als uw kindje (spontaan) terugdraait naar een hoofdligging, dan komt u weer terug bij ons. Blijft uw kindje in stuitligging liggen, dan bevalt u in het ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog (een klinische bevalling). Er wordt dan vantevoren met u besproken wat uw wensen zijn, streven naar een normale bevalling of bevallen met een keizersnede.

N.B. Wij verwijzen alleen voor een liggingsecho wanneer we twijfelen aan de ligging na 35 weken. Het is zodoende geen standaardecho.

 

Geslachtsbepaling

Bij de 20 wekenecho zal de echoscopist kijken of de geslachtsdelen er in aanleg normaal uit zien. Alleen als u dat wilt, zal de echoscopist u vertellen of het een jongetje of een meisje wordt. Deze informatie vindt u niet terug op de uitslag van de echo en zal ook niet aan ons doorgegeven worden.

Wellicht ten overvloede: de geslachtsbepaling met een echo is nooit 100% betrouwbaar!

 

Pretecho

Een pretecho is een echo zonder medische reden. Deze zal niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

U kunt bijvoorbeeld voor een pretecho gaan om het geslacht van uw baby vast te stellen (vanaf ongeveer 16 weken, geen 100% zekerheid!). Of als u uitgebreid naar uw kindje wilt kijken en het bijvoorbeeld leuk vindt om er een filmpje van te hebben.

In Leiden e.o. kunt u bijvoorbeeld terecht bij: Echospot in Leiden (buiten kantoortijden van De Poort), De Linde in Leiderdorp, Babyview in Zoetermeer of Babyvision in Oegstgeest. Hier werken gediplomeerde echoscopisten.