Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Bloeduitslagen

Voor alle bloedonderzoeken geldt dat u alleen de uitslag krijgt doorgebeld wanneer deze afwijkend is. Geen bericht is goed bericht!

 
IMG_7919.JPG

Bloedonderzoek bij intake

Bij de eerste controle zal onze assistente bloed bij u afnemen. Dit wordt onderzocht op: bloedgroep, rhesusfactor c en D, Hb (ijzer), ongebruikelijke antistoffen, hiv, hepatitis B (leverontsteking), lues (syfilis) en rubella (rode hond).

Tevens bepaalt de assistente het suikergehalte in uw bloed. U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn, maar zorg dat u vanaf een uur voor de afspraak niet meer eet of drinkt, behalve water.

Parvo B19 (5e ziekte), CMV, Toxoplasmose en varicella (waterpokken) worden niet standaard bepaald.

 

Glucose bij 24-28 weken

Sommige vrouwen ontwikkelen tijdens hun zwangerschap een verstoorde suikerhuishouding. Het suiker (glucose) in het bloed wordt niet goed afgebroken, waardoor er pieken en dalen ontstaan. Dit is niet goed voor de aanstaande moeder, maar kan ook problemen geven voor het ongeboren kind.

Bij 'risicozwangeren' wordt tussen 24 en 28 weken zwangerschap de glucose bepaald. Dit gaat via het SCAL. Het is een zogenaamde glucose tolerantietest (GTT). Dit betekent dat u eerst nuchter geprikt wordt en daarna na het drinken van een suikerdrankje nogmaals. Wij krijgen vervolgens binnen een paar dagen de uitslag en bellen u op als deze afwijkend is. We bespreken dan met u wat het verdere beleid is.

We zullen u ook voor een glucose onderzoek sturen wanneer er tijdens de zwangerschap aanleiding toe is. Bijvoorbeeld omdat u klachten heeft die passen bij een verstoorde suikerhuishouding of wanneer de baby erg hard groeit.

 

Bloedonderzoek bij 27 weken

Alleen bij zwangeren die een negatieve Rhesus c of D factor hebben, neemt onze assistente bij 27 weken nogmaals bloed af. Dit wordt onderzocht op antistoffen. 

Tevens wordt bij Rhesus D negatieve zwangeren de Rhesusfactor van hun ongeboren kind bepaald. Dit kan met een nieuwe techniek vanuit het bloed van de moeder. 

Wanneer het ongeboren kind Rhesus D positief is, krijgt de zwangere bij 30 weken een injectie met tijdelijke antistoffen. Zo wordt voorkomen dat de zwangere zelf antistoffen aan gaat maken. Als de baby geboren is, volgt nogmaals een dergelijke injectie, binnen 48 uur na de geboorte.

 
lisette.jpg

Hb ('ijzer')

Hb is een afkorting voor hemoglobine. Dat is een onderdeel van rode bloedcellen dat zorgt voor het transport van zuurstof door het lichaam. Als vrouwen een laag Hb hebben, krijgen ze vaak klachten, zoals vermoeidheid, duizeligheid en zwarte vlekken voor de ogen.

Het is normaal dat het Hb iets daalt tijdens de zwangerschap. Er komt namelijk meer vocht in de bloedbaan, zodat de rode bloedcellen verdund worden.

Er zijn echter ook zwangeren die een zogenaamde anemie ontwikkelen; het hemoglobine is zo laag dat ze er klachten van hebben.

Om dit bijtijds op te sporen worden alle zwangeren bij de intake gecontroleerd op het Hb. Dit herhalen we met een vingerprik bij 30 weken. Bij risicogroepen voor een laag Hb doen we het tussentijds nogmaals, bij 20 weken.

Als de uitslag goed is, is er verder geen actie nodig. Wanneer het Hb echter laag is, sturen we de zwangere naar het SCAL voor een uitgebreider bloedonderzoek.

Vaak blijkt dan dat er sprake is van een ijzertekort. IJzer is een belangrijk onderdeel van hemoglobine. Als een zwangere te weinig ijzer binnenkrijgt of opneemt, daalt het Hb. Om het dus weer te laten stijgen, zullen we dan ijzertabletten voorschrijven.  Na 4-6 weken controleren we het effect van deze behandeling.