De Kern

 
Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Onderzoek

Bij de Kern vinden we het heel belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier dragen we bij aan verbeteringen in de geboortezorg in Nederland. U bent uiteraard onmisbaar bij dit streven! We hopen dan ook dat u bereid bent om u te laten informeren over de lopende onderzoeken.

Goed om te weten:

  • Het is volledig aan u en uw partner of u mee wilt doen aan onderzoek
  • Voordat u besluit om mee te doen, is het belangrijk om alles goed te begrijpen
  • U kunt altijd weer uit een onderzoek stappen, zonder opgaaf van reden

Hieronder zetten we de onderzoeken waar De Kern momenteel aan meewerkt op een rij.

 
POLAR logo.jpg

POLAR (Zuurstofmeting pasgeborenen)

De POLAR studie wordt in de regio's Leiden, Haarlem en Amsterdam uitgevoerd. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat het meten van het zuurstofgehalte in het bloed van de baby een goede manier is om aangeboren hartafwijkingen bijtijds op te sporen. Ongeveer 0,8% van alle baby's heeft een dergelijke afwijking, klein of groot.

Met de huidige studie wordt er een kosten-batenanalyse gemaakt en onderzocht hoe betrouwbaar de screening precies is.

Bij 37 weken zwangerschap krijgt u een informatiefolder van ons mee.  U hoeft geen toestemmingsformulier te tekenen. Als u niet mee wilt doen aan de studie, dan geeft u dit zelf aan (opt-out). 

Minimaal een uur na de geboorte van uw baby wordt het zuurstofgehalte gemeten. Dit gebeurt met een lampje aan zowel het handje als het voetje en is geheel pijnloos. Uw kindje blijft gewoon bij u en u hoort direct de uitslag. Het maakt voor het onderzoek niet uit of u thuis of in het ziekenhuis bevalt.
Op dag twee of drie na de bevalling wordt de meting herhaald. Ook nu hoort u direct de uitslag.

Mocht de uitslag afwijkend zijn; is het zuurstofgehalte te laag of is er een groot verschil tussen het handje en het voetje, dan kunt u snel terecht in het LUMC voor een uitgebreider onderzoek van uw kindje. Wij regelen dit dan voor u.

In uw kraamtijd krijgt u van ons via de email nog een vragenlijst toegestuurd hoe u het onderzoek ervaren heeft. 

Ook als bij de 20 wekenecho geen bijzonderheid aan het hart is gezien, kan uw kindje toch een hartafwijking hebben. 50% Van alle aangeboren hartafwijkingen worden namelijk niet ontdekt met de 20 wekenecho.

NB: De POLAR studie is inmiddels gestopt. Als praktijk hebben wij besloten de metingen wel te blijven doen. De metingen worden echter niet meer in de database ingevoerd en ook de vragenlijsten worden niet meer verzonden.

Lees meer over de POLAR studie

 

Video POLAR-studie

 
Logo EGB.jpg

Een goed begin

Met dit onderzoek wil men meer te weten komen over ouderschap en opvoeding bij jonge moeders en ontwikkeling van baby's en peuters. Elk pasgeboren kind is anders en elke moeder voedt haar kind op een andere wijze op. Niet alleen hebben ervaringen van de moeder en de manier van opvoeden invloed op de ontwikkeling van het kind, ook de eigenschappen van het kind zelf beïnvloeden de ontwikkeling van het kind en de wijze waarop de moeder op haar kind reageert. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe jonge moeders het ouderschap ervaren wanneer zij voor het eerst moeder worden en wat de invloed hiervan is op de opvoeding en de ontwikkeling van jonge kinderen. Deze kennis kan gebruikt worden om toekomstige jonge moeders goed te kunnen voorbereiden op het ouderschap en de opvoeding na de geboorte van hun kind.

Met het onderzoek ‘een goed begin’ wordt onderzocht welke factoren nu bijdragen aan een goed begin voor zowel de moeder als het kind. Een goed begin is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en vergroot de kans op succes bij het leren op school en vermindert de kans op problemen in de ontwikkeling.

Bent u in verwachting van uw eerste kind en is uw leeftijd tussen de 17 en 25 jaar? Dan kunt u meedoen

 
logo7.png

Stop or Go

Ongeveer 2% van alle zwangere vrouwen in Nederland gebruikt medicatie (antidepressiva) vanwege depressieve
en/of angstklachten. Dat zijn ongeveer 4000 vrouwen per
jaar. Het gebruik van antidepressiva tijdens de
zwangerschap kan veel vragen oproepen. Is het wel goed
voor moeder en kind? Kan het ook anders? Hier is nog geen
goed onderzoek naar gedaan.  De ‘Stop or Go‘ studie wil deze vraag beantwoorden en onderzoeken wat de meest veilige behandeling is tijdens de zwangerschap. Stop staat voor het begeleid afbouwen van antidepressiva. Bij het afbouwen wordt een terugvalpreventie training gegeven die zich richt op het voorkómen van depressieve terugval. Deze training wordt door de onderzoekers vergoed. Go staat voor het doorslikken van antidepressiva.

Bent u minder dan 16 weken zwanger en slikt u antidepressiva? Dan kunt u meedoen aan deze studie. De verloskundige zal u hiervoor benaderen, maar u kunt dit natuurlijk ook zelf bij haar aangeven. Voor meer informatie over de studie kunt u ook kijken op http://www.stoporgostudie.nl/