De Kern

 
Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Aangeboren afwijkingen

Zo'n 3-4% van de kinderen wordt geboren met een aangeboren afwijking. Dit kan iets kleins en onschuldigs zijn, maar ook grote consequenties hebben, zoals bij een hartafwijking of erfelijke ziekte.

Soms wordt de aandoening al tijdens de zwangerschap ontdekt en zult u met specialisten bespreken wat de consequenties zijn en de verwachte prognose is. Ook zal er alvast een behandelingsplan worden opgesteld. Voor bepaalde afwijkingen, zoals de schizis (hazenlip), bestaan er speciale teams waarin allerlei professionals samenwerken.

Wanneer de afwijking niet met het leven verenigbaar is, of zeer ernstige consequenties heeft, kunt u besluiten om de zwangerschap te beëindigen. U wordt hierbij uiteraard zeer intensief begeleid door een team van specialisten, psychologen en maatschappelijk werkers.

Soms komt de afwijking pas aan het licht wanneer uw kindje al geboren is. Wij zullen u dan snel verwijzen naar de juiste specialistische zorg.

Een kind krijgen met een afwijking kan uw leven ingrijpend veranderen. De ene ouder kan er makkelijker mee omgaan dan de andere. Sommigen ervaren een rouwproces, anderen zijn meteen heel strijdvaardig. Het kan goed zijn dat u en uw partner verschillende emoties en gedachten hebben. Het is goed om hier eerlijk over te kunnen praten. Als u wilt, kunt u hierbij ondersteuning krijgen.

Bij een nieuwe kinderwens kan een klinisch geneticus van het LUMC u informatie geven over de herhalingskans en manieren om een eventuele afwijking vroeg op te sporen. Uw huisarts kan u naar deze specialist verwijzen.