De Kern

 
Verloskundigenpraktijk De Kern - Leiden en Leiderdorp
 

Centering Pregnancy

Centering Pregnancy is een uit de Verenigde Staten overgekomen nieuwe manier van zwangerschapszorg. In plaats van individuele korte afspraken met uw verloskundige, ontvangt u de zorg in een groep. U heeft hierbij een veel actievere rol dan bij de reguliere zwangerschapszorg. Vrouwen en zorgverleners die met Centering Pregnancy ervaring hebben opgedaan, zijn er heel enthousiast over.

Vandaar dat Centering Pregnancy zich rap over Nederland verspreidt. Verloskundigenpraktijk De Kern hoort bij de eerste praktijken die het aan is gaan bieden, we doen dit al vanaf het voorjaar van 2014. Alle verloskundigen en assistentes van de praktijk hebben hiervoor een tweedaagse training gevolgd.

U kunt bij De Kern zelf kiezen wat voor zwangerschapszorg u wil: individuele zorg of groepszorg. Hieronder leest u meer over Centering Pregnancy om u te helpen die keuze te maken.

Wij begrijpen dat ondanks alle informatie, het moeilijk kan zijn om er een voorstelling van te maken. Vandaar dat we u aanbieden om op proef mee te doen in de Centering Pregnancy groep. Is het na twee bijeenkomsten toch niet wat u zoekt, dan kunt u alsnog overstappen naar de reguliere zwangerschapszorg.

 

Kenmerken van Centering Pregnancy

Organisatorische kenmerken van Centering Pregnancy zijn: 

 • De intake is individueel
 • De volgende negen bijeenkomsten vinden plaats in een vaste groep
 • De groep bestaat uit acht tot twaalf zwangeren met ongeveer dezelfde uitgerekende datum
 • De bijeenkomsten duren twee uur elk
 • Data en tijden liggen vantevoren al vast
 • Er zijn twee vaste begeleiders (een verloskundige en een kraamverzorgende) per groep
 • Vanaf 37 weken zwangerschap komt u weer individueel naar het spreekuur

Inhoudelijke kenmerken van Centering Pregnancy zijn:

 • U heeft een actieve rol in uw eigen controles: bloeddruk meten, wegen, uitkomsten invullen op de kaart
 • Er is uitgebreid de tijd om dieper op onderwerpen in te gaan
 • Er is veel aandacht voor wat u zelf kunt doen voor een gezonde zwangerschap en bevalling
 • U leert van andere vrouwen en brengt ook uw eigen kennis en ervaring in de groep
 • U ondersteunt elkaar en bouwt vriendschap op met andere vrouwen in dezelfde levensfase
 

Voorbeeld van een bijeenkomst

Iedere sessie begint met zo'n 45 minuten bijpraten en koffie en thee drinken. Maar u gebruikt deze tijd ook nuttig: u meet uw eigen bloeddruk, weegt uzelf en vult dat in in uw dossier. Bovendien gaat iedere zwangere even naar de verloskundige toe voor uitwendig onderzoek en hartje luisteren. Deze controles vinden afgeschermd plaats in dezelfde ruimte.

Tijdens deze 45 minuten is uw partner of andere belangstellende van harte welkom. Zodra we beginnen met de rest van de bijeenkomst zijn we echter onder elkaar; zwangeren en begeleiders. De eerste sessies is er veel gelegenheid om elkaar te leren kennen, gaandeweg neemt dit minder tijd.

Vervolgens wordt er een onderwerp uitgediept, bijvoorbeeld gezonde voeding of prenatale onderzoeken. Belangrijk is dat het niet de verloskundige is die via eenrichtingsverkeer informatie geeft, het is aan u en uw groepsgenoten om het onderwerp te bespreken. De verloskundige en kraamverzorgende vullen aan waar nodig. Bovendien wordt er niet alleen maar gepraat, er zijn allerlei oefeningen en opdrachten waardoor het levendig wordt.

Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een korte evaluatie en een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.

 

Centering Pregnancy in Nederland

 

FAQ

Hoe regel ik dat met mijn werkgever?

Wij kunnen u een brief meegeven voor uw werkgever waarin Centering Pregnancy wordt uitgelegd. Vanuit de wet heeft u er recht op om vrij te nemen voor zorg in de zwangerschap.

Blijft wat ik vertel binnen de groep?

Uiteraard hebben de verloskundige en de kraamverzorgende die de groep begeleiden een beroepsgeheim. Maar ook met de deelnemers onderling wordt afgesproken wat er wel en niet naar buiten gaat. Uiteraard staat het u vrij om te vertellen waar u zich zelf prettig bij voelt. En als u een keer iets privé met de verloskundige wilt bespreken, dan plannen we een extra afspraak op het spreekuur.

Kan mijn partner meekomen naar de bijeenkomst?

Uw partner en andere belangstellenden zijn van harte welkom, maar alleen gedurende de eerste 45 minuten waarin de controles plaatsvinden. Er is een speciale bijeenkomst met partners waarin aandacht is voor de bevalling en het kraambed.

Zijn er extra kosten aan deze zorg verbonden?

Nee, zwangerschapszorg volgens Centering Pregnancy wordt standaard vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

 

Data en tijden groep 11

Maandag, 14-16 u, met verloskundige Dominique

1. 31 augustus
2. 28 september
3. 26 oktober
4. 23 november
5. 7 december
6. 21 december
7. 4 januari
8. 18 januari
9. 1 februari
10. Iom met de deelneemsters wordt er een datum gepland voor de nacontrole